Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 11

Dagsdato varandes den trettionde af Juli, nådens år tvåtusen och tretton.
En dag vilken är allaredan påtagligt galen.

Eftersom Johan af Nærpes kommun hafva punkat sitt bakre högerdäck på motorvägen voro han allaredan något af en surkart. När han sedan idag fortskrider till att backa in i ett annat fordon är det ingalunda någon som förvånas, ty våran salig Johan har en skitvecka. 

På föreläsningen belangande våldsfritt förfahrande föreföll likaså en fullkomligt helsjuk händelse. För när föhreläsaren talte angående Arndt Pekurinen ställde sig plötsligt en af oss åhörare upp på sin bänk och ropte "Minä olen Arndt Pekurinen. MINÄ OLEN ARNDT PEKURINEN!".
Jag misstänkte honom sannerligen pårökt, men vad som därefter följde voro en tu timmar lång teateruppvisning af halft förberett slag, under vilken det berättades om denne Arndt och livet han ledde i våldslöshetens tecken. Med andra ord sagt en ytterst märklig föhreläsningsteknik, samt skittråkigt förfarande i det stora hela. 

Sedermera hafva vi käkat burgare och varit fett degiga. 
Besynnerlig vecka, besynnerlig dag och vad mera slippa vi härifrån inom kort. 
Det senast nämda förväntas blifva fittit sweet.

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
30.07.2013 kl. 19:06

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 10

I onsdags drog vi i sedvanlig ordning till den lokala restaurangen för att i nya vänners lag afnjuta aftonluft och gemenskap. "Hanhi" - Ghåsen, voro fylld till sin måttliga bredd af Cifviltjänstgörare, som af gifna orsaker vara manliga till könet. 
Emedan vi sutto på terassen i allsköns ro i det begynnande sommarnattmörkret hördes det ropa i fjärran:
"Ei vittu! Naisii!"
Quinnor befunno sig i lokalen, vilket rörde upp synnerligen mången känsla hos de i regel kruttorra herremännen från den sterila omgifningen vilken Lappträsk Lægergaard innebär.

Jag, jag voro lugn likt en fihlbunke. För med god själfkännedom samt egenförakt kunde jag med lätthet konstatera: Jag flirtar ej väl på det innhemska tungomålet.

Så jag gick sedermera ut från restaurangen för att därefter åka hemåt. Striden voro icke min att vinna, ej heller kriget i det stora hela.

När jag sedan dagen därpå fick berättat för mig att de brudhar som den föregående kvällen vistats vid Ghåsen voro Finlandssvenskar sfvor jag uti höögan sky. För egenskapen af finlandssvenskhet i ett helfinskt område är i sanning en pickup-line af Guds nåde. 
Af Guds nåde alldeles.

Allt gott. Eder Joel.

 

Joel Fågel
26.07.2013 kl. 15:33

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 9 (fortsättning)

Seriöst, han kom in i rummet vid två-slaget på natten igår. 
Han har inga kamrater, vad fucking göro han om nätterne?!
Dessutom tog han som säkerhet att vi skulle till att åtaga oss städningsuppgifterne, bara för att han dammsög första veckan.
Okej jag håller på att glida ur karaktär, men fuck that guy. 

Jäfla skit.

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
26.07.2013 kl. 13:10

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 9

I vårt rum som undertecknad och Närpessonen Johan af Mørker sofva i bor sedermera ytterligare en osalig själ.
Med en begynnelse till kraftigt pihpskägg och glasögonbågar prydande hans i allmänhet finska pojkansikte är han en relatif främling för oss båda Österbottningar. 

I morgonstund vid uppvaknandet synes han inte till, ej heller förrän sent in på aftnen när det är dags att gå till sängs. Trots en i sanning uppfuckad dygnsrytmik vågar jag tillstå mig påstå att denna man inte kan få mycket sömn på natten. Ett spöke, en våhlnad, som bara syns när de flesta sofver eller när det är tid för en veckoenliga städningen. 

Vad mera vandro han med sockar i sandalerna sina, vilket förpassar honom, dessvärre, utan vidare skrupler direkt i "Komplett Nolla"-facket.
Ett missförstått geni, utan vidare, för jag har gluttat uppå hans kvällslektyr, vilken handlar om neurologi eller någon sådan skit.

Bara en vecka kvarstå här ute, och jag vågar redan uttrycka min glädje öfver detta fakto.

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
25.07.2013 kl. 20:00

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 8

Ett påtagligt faktum här omkring äro den saknad och trängtan efter quinnor som sannerligen råder, uteslutande enstaka fall vilka köro på den alternatifva sidan vägen.
Eftersom här vistas dagligen etthundrafemtio gossar i åldrar mellan aderton och trettio och ransonen quinnlig personal dem emellan äro synnerligen knapp formligen osar området af testosteron samt allehanda kroppsvätskor hormoner utbrungna.

Allt detta gifvetvis naturligt, emedan det må förefalla aningen obekvämt för somliga.
Själf? Själf havfa jag hanterat det samma dilemma ett bra tagh nu, så på mig gå sannerligen ingen nödh. 
Blå kuhlor. I sannning.

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
18.07.2013 kl. 18:24

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 7

Nu må säkerligen en konfunderad laesare undra: "Vad göro gossarne i Lappträsk försatta i händelse af oturligare väderlekar?
Svahret är likt följa: Icke skit.

Vi har nu i riskzon för liggsåhr legat i respektifve sängar och ideligen fördrivit våran tid med våra datormaskiner. 
Denna ironiskt nog kallad aktivitet duger gott och väl åt en sanerligen trötter samt syndig sjael.

Lathet till trots hafva jag nyligt dammsughit rummet i vilket jag med tre öfriga sofva och vistas.

Så att. Sånt.

Allt gott. Eder Joel.
 

Joel Fågel
18.07.2013 kl. 18:17

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 6

Från musiksalen i källaren klingo förtio år gamla tongångar, den Nya Brittiska Våhgen. Som om Nicko af Brain suttu vid batteriet, som om Adrian Smiit vevat armarna sina uppåt samt neråt på lutans strängar.
Det förefaller likt själva hin att gitarrister icke förmår sig själfva att upphöra riffa. Någonsin. 

I kraftsalen äro installerat en i sanning imponerande knippe utrustning samt maskiner ämnade för muskelträning alena. 
När klockan klämtade för kvällsbit lämnade undertecknat naturligtvis gymnastikhallen för att i sakta ro avnjuta en Viilis. 

Med andra ord sagt är livet i Lappträsk åter i rullning, likt ett tåg som i sina vagnar hafva aningen för åldrade säten och matlagning under par.

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
16.07.2013 kl. 19:54

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 5

Här i Lappträsk, vari sjöarna glimra de blågröna algerne, läro vi medelst föhreläsningar angående väkivalta. Väkivalta betyder folkmakt, för eder vilka inte äro belefvade inom det egna landets tungomål.
Föhreläsningarne varom jag precis talte äro bedöfvande långrandiga.
Samtidigt framstå de ytterst politiskt höfliga, vilket icke förekommer besynnerligt på det hela betänkande det i allmän beskådning lösa pack vilket runtom här vandro.

Vad som tillika kunde klassas som nytt under våran Lappträska sol må vara det att simplare modersvitsar flyga likt dohmherrar öfver kieli-nyttjares ljushövdade gestalter. Jag bombade ihan vitust.

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
11.07.2013 kl. 19:50

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 4

I dessa dagar af inlärning af nyttigt slag förekomma det ändock stunder af såkallad "fri samvaro". Till exempel fick vi idag ledigt för kvarstoden af aftnen när uret visade blott 3 på eftermiddagen. Vad som då uppstod var en sju timmar lång väntan på sömn. Densamma spenderade jag med att springa upp och ner längs de vackra backarna, slänterna och kullarna, tagandes de minst sagt magnifika vyerna i åskådan. 

På området finnes tillika ett utrymme för gemensam musik och sång. Fransmännen omnämno detta för "Salle de Musique con Ensemble", de sönderrökta toksvinen. 

När tiden ticko långsamt likt vågsvall mot en stenig strand göro gemene framtida cifviltjänstgörare klokt i att ibruktaga de aktiviteter som här på området bjudes ut. I aftonsolens brandgula sjen kasto vi nyligt en läderboll mot en ring af solidt metall. Detta gingo utan vidare framgång.
Det slog båd mig samt min kamrat att vi bägge äro skitdåliga på korgboll.

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
09.07.2013 kl. 20:55

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 3

Genom att flitigt begagna ett skarpsint iaktagande öga hafva jag nu kommit fram till de fyra till antalet grupper idel unika gossar som här på området traska. Här finnes hippies, hipsters, rockers och loosers. 
Som en snabbtänkt läsare af detta meddelande måhända redan listat ut är andelen skäggighet och ansiktsbehåring i sanning överväldigande.

Undertecknad samt Johan af Närpes Bygd färdades i aftonens tima till det lokala Teboil för att där införskaffa förnödenheter, jag promenerandes, Johan på sitt rullbräde.
Resan dittill voro tu och en half kilometer varav ett dussin sjättedelar sögh röf att traska.

I skrifvande stund liggo jag i min bädd för häri att invänta nattens inbrott.
Till samtliga önska jag en god natts sömn och en bättre livskvalitet.

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
08.07.2013 kl. 22:28

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 2

Det må nämnas att jag personligen icke må vara en adonis. Med det sagt förefaller det tryggt att således nämna kvantiteten ohyggligt klädda individer här uti Lappträsk skogar. 

Som vore de förblindade av den gassande solen vår fosterland förärad uthärda flertalet kursdeltagande med uppenbara problem gällande mönsterblandning. Rutor, ränder, cirklar och allsköns figurer fladdrar likt fjärilar omkring längs de tunna sommartygen, delvist täckt av tunna hårtestar omsorgslöst tvättade med orsak av de faktiska omstädigheterna vilka råder i ett allmänt duschområde.

Som aningen lustig anekdot må nämnas att samtliga dreadsbärande unga finska herrar delar eller har delat detta samma tak och område.
Mystik sköljer öfver området när det tillkännagivits att det icke enbart äro jag och Närpessonen Johan vilka idko det svenska språket. 

Förövrigt finnes möjlighet att här låna en båt. Jag liksom min gode vän finna detta fakto fittit sweet.

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
08.07.2013 kl. 16:12

Nykarlebysonen Joel på äfventyhr i de Lappträska skogarne del 1

Så skrifva jag till eder, för att tillkännagifva de aktualiteter och händelser jag nu få taga del i. Jag befinna mig nu i Lappträsk, bygden de vackra sjöarne och skogarne förlovad. 

Genom att allaredan upplefva de natursköna skillnader språk kan innefatta sitta jag nu på mitt rum inväntandes utspisning.
För vi stigo upp här borta i morgonstund för att immundiga morgonmål och nu vänto vi allaredan på den andra måltiden för dagen. 

Resan hit voro lång och besfärlig. De allmäna färdmedlen jag nyttjat för att komma hit voro långsamma i sanning, samt mången skrikande barn sutto i vår jävla tågvagn hela tiden. 

Jag önskar skrifva till eder åter, när mer händelser platstaga och flere iaktagelser jag besitta.
Men tills detta framtida ögonblick önskar jag eder ödmjukast en angenäm vecka samt från hjärtat det bultande förhoppas jag att se eder på Melody nästa helg. 

Allt gott. Eder Joel.

Joel Fågel
08.07.2013 kl. 09:27

 

DYSLESKI

Jag köpte en svart bok för en tid sen.
En bunden bok, med pärm och allt.
Sidorna i den var blanka, planen var att jag själv skulle fylla i dem.
Men den är ännu tom, sånär som på några halvdåliga poesirader och ett par skitdåliga teckningar.
Så utan vidare beskrivning ger jag er min riktiga svarta bok - dysleski.
Inte en almanacka, inte en dagbok, mer som ett klotterplank.
Men på mitt klotterplank spraymålar jag hjärtan och regnbågar (typ) och på mitt klotterplank är jag en jäkel med tuschpennan.
Jag har som bekant ingen fast ålder, jag blir äldre hela tiden, och det kan ju vara skrämmande i sig.
Jag har inget fast namn, det väljer du.
Jag har ingen fast punkt, för boken funkade inte särdeles bra.
Jag har problem att se skillnad på fel och rätt, fult och snyggt, bra och sämre, folk och folk, och dig och mig.
Jag är ordblind på ett annat sätt.
Retta min stavning, s'il vous plaît.

#dysleskiGrundarn har en badass grundarblogg
Allt är vackert - del 1
Allt är vackert - del 2
Belägg på att klicheér bör undvikas
Hur blir allting bra igen?
Yrsa har en blogg
Anna har en blogg
Tovah har en blogg
Gzëni har en blogg
Pocahontas har en blogg
Hur gammal kan en fågel bli?
Herobullets har en blogg
Mitt budskap